roulette

فاطمه رهبر: به جای کوچک‌زاده از همه خبرنگاران عذرخواهی می‌کنم

فاطمه رهبر: به جای کوچک‌زاده از همه خبرنگاران عذرخواهی می‌کنم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت که از تمامی خبرنگاران
از طرف آقای کوچک‌زاده به دلیل توهینی که در صحن علنی انجام شد، عذرخواهی

می‌کنم.

فاطمه رهبر در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص توهین کوچک‌زاده به خبرنگاران در صحن علنی مجلس شورای
اسلامی، در غالب تذکری مبنی بر اینکه برخی خبرنگاران هرزه‌نگار هستند، گفت
که من از تمامی خبرنگاران از طرف آقای کوچک‌زاده عذرخواهی می‌کنم.

گفتنی است که مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در جلسه علنی مجلس در بخشی
از تذکر خود در زمان بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس گفت:
همه کسانی که در اینجا هستند درست است که عنوانشان خبرنگار است اما مثل
اقشار مختلف که در بیان آنها فاسد وجود دارد، در این قشر هم هرزه‌نگار
داریم که نصف حرف ما را می‌نویسند.

فاطمه رهبر،کوچک‌زاده،خبرنگاران،عذرخواهی،هرزه‌نگار

ارسال نظر