roulette

ضرر 9 میلیارد تومانی همشهری در انتشار مجلات

ضرر ۹ میلیارد تومانی همشهری در انتشار مجلات

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ادامه پانصد و سی‌و دومین جلسه شورای شهر تهران و در ادامه بررسی یافته‌های عینی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۹ شرکت همشهری، گفت: چرا باید شرکت همشهری ۹ میلیارد تومان ضرر بدهد. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه چرا شرکت همشهری در خصوص انتشار مجلات ۹ میلیارد تومان ضرر بدهد، گفت: شرکت همشهری باید در خصوص انتشار مجلات متعدد به شورا پاسخ دهد.

به گزارش فارس، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ادامه پانصد و سی‌و دومین جلسه شورای شهر تهران و در ادامه بررسی یافته‌های عینی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۹ شرکت همشهری، گفت: چرا باید شرکت همشهری ۹ میلیارد تومان ضرر بدهد.

وی با انتقاد از انتشار مجلات متعدد از سوی شرکت همشهری، گفت: این شرکت باید پاسخ‌های خود را به شورا بدهد.

در ادامه پانصد و سی‌و دومین جلسه شورای شهر تهران بررسی گزارش یافته‌های عینی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۸۹ شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران و همچنین یافته‌های عینی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۸۹ موسسه فناوران شهر تهران قرائت شد.

اعضای شورای شهر تهران در پایان پانصد و سی‌ودومین جلسه شورای شهر تهران، بررسی طرح نام گذاری و تغییر نام معابر و محلات در شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند که در ادامه خیابان پنج واقع در محدوده منطقه ۲ شهرداری تهران به نام شهید محسن نوروزی(با حفظ شماره)، خیابان لیدا واقع در محدوده منطقه ۳ شهرداری تهران به نام شهید علی خلیل‌زاده، خیابان ۲۲۴ شرقی واقع در محدوده منطقه ۴ شهرداری تهران به نام شهید غلامعلی ترکمانی (با حفظ شماره)، خیابان پرواز واقعه در محدوده منطقه ۱۷ شهرداری تهران به نام شهید حیدرعلی صابری، خیابان مهرآور واقع در محدوده منطقه ۱۳ شهرداری تهران به نام شهید علی داستانی، کوچه فروردین واقع در محدوده منطقه ۱۶ شهرداری تهران به نام شهید مرتضی اسرافیل پور، کوچه‌های ۷ و ۱۳ واقع در محدوده منطقه ۱۶ شهرداری تهران به نام برادران شهید پالیز وانی (با حفظ شماره‌ها)، کوچه ۱۲۱ واقع در محدوده منطقه ۱۶ شهرداری تهران به نام شهید غلام نظری(با حفظ شماره) و کوچه ۷۷ واقع در محدوده منطقه ۱۶ شهرداری تهران به نام شهید احمد اصغری تغییر نام دادند.

در پانصد و سی‌ودومین جلسه شورای شهر تهران از جمع ۱۵ نفر اعضا، ۱۳ نفر حضور داشتند.

مهدی چمران،مجلات همشهری،شورای شهر تهران

ارسال نظر