roulette

روستاهای کشور در حال پیر شدن است

روستاهای کشور در حال پیر شدن است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی تصریح کرد: روند مهاجرت در روستاها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که جوانان روستایی برای حل مشکلات اقتصادی و داشتن معیشتی مناسب به شهرها روی می‌آورند و بدین ترتیب جمعیت روستاها رو به پیری می‌رود. با هدایت سرمایه‌گذاران به جامعه روستایی و ایجاد اشتغال برای جوانان، روستاهای کشور از حالت پیری خارج می‌شود.

عضو انجمن علمی توسعه اقتصاد روستایی در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: در بخش توسعه روستایی لازم است که برای حل مشکلات موجود دستگاه‌های مختلف وارد عمل شوند.

هوشنگ ساجدی افزود: بیشتر برنامه‌های تعریف‌شده برای بخش‌های مختلف ازجمله روستاها پنج ساله است. در حالی که لازم است این برنامه‌ها بلندمدت شود، یعنی از پنج سال به هفت سال تغییر جهت پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات موجود همکاری‌های بیشتری لازم است و همچنین باید تسهیلات مورد نیاز مرتفع شود.

ساجدی ادامه داد: مهاجرت در روستاها و پیر شدن جمعیت روستایی یکی از معضلاتی است که در حال حاضر گریبان بیشتر روستاها را گرفته است.

وی تصریح کرد: روند مهاجرت در روستاها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که جوانان روستایی برای حل مشکلات اقتصادی و داشتن معیشتی مناسب به شهرها روی می‌آورند و بدین ترتیب جمعیت روستاها رو به پیری می‌رود.

عضو انجمن علمی توسعه اقتصاد روستایی یادآور شد: لازم است تا سرمایه‌گذاران بیشتری به سوی مناطق روستایی هدایت شوند تا با سرمایه‌گذاری در این بخش و ایجاد اشتغال، از این مهاجرت منفی جلوگیری شود.

ساجدی تأکید کرد: این انجمن با تعامل خود با دستگاه‌های اجرایی سعی بر آن دارد تا بتواند مشکلات بخش روستایی را مرتفع کند و فعالیت‌های آن منجر به توسعه در روستاها شود.

وی درباره برنامه‌های این انجمن برای سال‌های آینده اظهار داشت: این انجمن دارای برنامه پنج ساله‌ای است که از شروع فعالیت آن که مربوط به سال ۱۳۸۸ است، در حال اجرا است.

ساجدی همچنین گفت: این انجمن با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی با وزارتخانه مرتبط با روستاها سعی می‌کند که از روش‌های علمی برای حل مشکلات استفاده کنند.

 

حل مشکلات روستاها به همکاری ۲۰ دستگاه، وزارتخانه و سازمان نیاز دارد

وی در ادامه افزود: برای حل مشکلات روستاها و توسعه روستایی که یک کار فرابخشی محسوب می‌شود، باید حدود ۱۵ تا ۲۰ دستگاه، وزارتخانه و سازمان فعالیت داشته باشند.

عضو انجمن علمی توسعه اقتصاد روستایی خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مشکل موجود در حال حاضر در روستاهای کشور، مشکل کمبود آب است.

ساجدی ادامه داد: کمبود آب‌های سطحی، افزایش شوری خاک و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی از معضلاتی است که روستاییان از آن رنج می‌برند که این امر باعث شده زمین کشاورزی رها شده و جوانان به جای حل مشکل، به مهاجرت روی آورند.

وی تصریح کرد: لازم است اصلاح شیوه‌های آبیاری و تغییر شیوه‌های کشت به روستاییان آموزش داده شود و همچنین مکانیزاسیون در روستاها به مقدار فراوان ترویج شود تا بدین ترتیب بخشی از مشکلات مرتفع شود.

ساجدی در پایان یادآور شد: اگر بتوان سرمایه‌گذاران را به بخش روستایی هدایت کرد، می‌توان به توسعه روستایی دست یافت و این جامعه را از پیری نجات داد.روستاها،سرمایه‌گذاران،جامعه روستایی،ایجاد اشتغال

ارسال نظر