roulette

دانشجویان عزیز بفرمائید مواد مخدر! سند

دانشجویان عزیز بفرمائید مواد مخدر! سند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ظهور به نقل از جام؛ سایت العربیه نوشت: یکی از دانشگاههای لندن به منظور تحقیق درباره آثار کوکائین بر جسم انسان ، مصرف این ماده مخدر را به دانشجویان خود پیشنهاد کرده است. 


به گزارش العربیه به نقل از روزنامه بریتانیایی “اونینگ استاندارد” این دانشگاه با ارسال ایمیلی به صدهها دانشجوی خود، آنها را به مشارکت در یک مطالعه بالینی درباره تاثیر مصرف کوکائین بر جسم انسان فراخوانده است.


 


روزنامه “اونینگ استاندارد” در گزارش خود افزود که پژوهشگران پیش و پس از مصرف کوکائین از خون، ادرار، مو، عرق و بزاق دانشجویان نمونه برداری خواهند کرد.


 


بر اساس این گزارش پژوشگران به دنبال شناخت مقدار تاثیر و چگونگی گسترش اثرات کوکائین و متابولیت های آن در بدن انسان هستند.


 


روزنامه “اونینگ استاندارد” در گزارش خود نامی از دانشگاه لندن ذکر نکرده اما گفته است که بیمارستان “سنت توماس” این تحقیق را برعهده گرفته است.


 


این دانشگاه از دانشجویانی که در این آزمایش شرکت می کنند، خواسته است برای سه ماه موی سر خود را کوتاه یا رنگ نکنند.


 


دانشگاه گفته است که در قبال پذیرش این درخواست، مبلغی پول به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

 


 ناگفته پیداست لازمه این کار دانشگاه لندنی این نیست که از دانشجویانش برای این گونه تحقیقات استفاده کند، کافی بود کسانی که این فکر بکر به سرشان زده سری به خیابان های لندن  بزنند تا از قربانیان این ماده مخدر برای آزمایش ها و تحقیقاتشان استفاده کنند.


 


”"

دیگر منابع: انتخاب

 

بفرمائید دانشجویان سند عزیز مخدر مواد

ارسال نظر