roulette

تفهیم اتهام معاونت در قتل به متهم ردیف اول كهریزك

تفهیم اتهام معاونت در قتل به متهم ردیف اول کهریزک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کامرانی پس از نخستین جلسه دادگاه ماجرای کهریزک در جمع خبرنگاران گفت: با توکل به خدا ما فقط در این پرونده به دنبال حق هستیم. در جلسه دادگاه سه اتهام بازداشت غیرقانونی ، گزارش خلاف واقع و معاونت در قتل از سوی نماینده دادستان درباره متهم ردیف اول اعلام شد. پدر یکی از قربانیان پرونده کهریزک از تفهیم اتهام معاونت در قتل به متهم ردیف اول خبر داد.

به گزارش مهر ، کامرانی پس از نخستین جلسه دادگاه ماجرای کهریزک در جمع خبرنگاران گفت: با توکل به خدا ما فقط در این پرونده به دنبال حق هستیم. در جلسه دادگاه سه اتهام بازداشت غیرقانونی ، گزارش خلاف واقع و معاونت در قتل از سوی نماینده دادستان درباره متهم ردیف اول اعلام شد.

وی افزود: روند دادگاه خوب بود و ما جز رسیدن به حق چیز دیگری نمی خواهیم.

کامرانی ادامه داد: نام کهریزک همیشه در ذهن مردم باقی خواهد ماند و ما خواستار برخورد با مسببان این ماجرا هستیم.

گفتنی است پیش از این نیز نماینده دادستان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان این خبر را تایید کرده بود.پرونده کهریزک،بازداشت غیرقانونی،معاونت در قتل،سعید مرتضوی

ارسال نظر