roulette

بیمه شخص ثالث مشروط به داشتن معاینه فنی

بیمه شخص ثالث مشروط به داشتن معاینه فنی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

صنعت بیمه –  رییس
کل بیمه مرکزی با اشاره لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: برای پایین
آوردن ریسک و هزینه‌های خسارت تصادفات شرط داشتن معاینه فنی خودرو را در

صدور این بیمه نامه‌ها به لایحه اضافه می‌کنیم.

سیدمحمد کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: ما برای مدیریت ریسک در صنعت بیمه همایش برگزار کردیم
تا روش‌های مختلف را برای پایین آوردن ضریب خسارت بررسی کنیم.

وی افزود: خوشبختانه بر روی لایحه اصلاح قانون شخص ثالث شش ماه کار
کارشناسی انجام شد و این لایحه را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی
تقدیم دولت خواهیم کرد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های دولت تقدیم مجلس شود
لذا پیشنهاد داشتن معاینه فنی برای صدور بیمه نامه شخص ثالث را به این
لایحه اضافه می‌کنیم.

کریمی خاطرنشان کرد که خودروهایی که فرسوده شده‌اند و یا از نظر فنی
دارای مشکل هستند ریسک خطرات و حوادث را بالا می‌برند و صاحبان این
خودروها باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند و پلیس نیز از تردد این خودروها
جلوگیری کنند.

بیمه،شخص ثالث،معاینه فنی

ارسال نظر