roulette

به واقعیت پیوستن ابرانسان‌های جهش یافته!

به واقعیت پیوستن ابرانسان‌های جهش یافته!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ظهور به نقل از جام، مرکز مکتب و مفاهیم توسعه وزارت دفاع انگلیس در گزارشی اعلام کرد که پیشرفتها در فناوری ژنتیک می‌تواند به انسانها در دستیابی به قدرتهای جهش یافته نظیر شخصیت‌های کتابها و فیلمهای تخیلی مانند مردان ایکس کمک کند.


 


این سازمان همچنین هشدار داد که نابرابری ژنتیکی ممکن است در اثر توزیع نابرابر پیشرفتهای علم زیستی در جامعه حاصل شود.


 


این مرکز تابستان گذشته یک نشست دو روزه را ترتیب داد که شامل کارشناسانی از دولت، صنایع و دانشگاهها بود. جزئیات این نشست اکنون در پی یک درخواس آزادی اطلاعات توسط روزنامه سان منتشر شده است.


 


بر اساس گزارشها در حریان این نشست که برای پیش‌بینی رخدادهای احتمالی در آینده برگزار شده بود، اتاق فکر وزارت دفاع اعلام کرده بود که پیشرفتها در فناوری ژنتیکی می‌تواند به طبقه‌ای از انسانهای با برتری ژنتیکی بالاتر در سال ۲۰۴۵ منجر شود.


۱۱۶


ایسنا

ابرانسان‌های جهش واقعیت پیوستن یافته

ارسال نظر