roulette

اس ام اس خنده دار – پیامک ۱۸۶۳

اس ام اس خنده دار – پیامک ۱۸۶۳

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آغا یه عمو داریم اعتراف میکرد که چند سال پیش که واسه اولین بار سالاد الویه خورده گفت عجب حلیم خوشمزه ای حیف که انقدر سرده !!!حالا دیگه خودتون قضاوت کنید این فک وفامیل ما داریم….. اس ام اس خنده دار

1414140

اس ام اس خنده دار آهنگ مجاز مطالب روز

ارسال نظر