roulette

ارز صندوق توسعه ملی به مرکز مبادلات آمد

ارز صندوق توسعه ملی به مرکز مبادلات آمد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی افزود: ارز صندوق توسعه ملی در زمینه خدمات و کالا در حال عرضه در مرکز مبادلات ارزی است، اما در خصوص میزان عرضه آن بانک مرکزی باید مدیریت کند.
فارس:عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: ارز صندوق توسعه در مرکز مبادلات در حال عرضه است.

 محمود دودانگه، در پاسخ به این سوال که یکی از معاونان وزیر صنعت اعلام کرده است که هنوز ارز صندوق توسعه ملی و ارز پتروشیمی به مرکز مبادله نیامده است، اظهارداشت: در حال حاضر ارز صندوق توسعه ملی با نرخ مبادلاتی در مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود.

وی افزود: ارز صندوق توسعه ملی در زمینه خدمات و کالا در حال عرضه در مرکز مبادلات ارزی است، اما در خصوص میزان عرضه آن بانک مرکزی باید مدیریت کند.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: عرضه ارز صندوق توسعه ملی برای نیازهای خدماتی و وارداتی است.

وی افزود: عرضه ارز توسط این صندوق کمی دیرتر آغاز شده است.

حمید صافدل اعلام کرده بود، هنوز ارز صندوق توسعه ملی و ارز پتروشیمی به مرکز مبادلات ارزی نیامده است و اگر ارز آنها به این مرکز اضافه شود دامنه نوسان نرخ ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند.
بر اساس این گزارش تا چندی قبل تنها سهم صنعت نفت از درآمدهای ارزی وارد مرکز مبادلات ارزی می‌شد.

ارز،صندوق توسعه،مرکز مبادلات

ارسال نظر