roulette

اجرای یازدهمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش

اجرای یازدهمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

صبح امروز در ادامه طرح برخورد با اراذل و اوباش شهر تهران تعدادی از این افراد دستگیر شدند.  یازدهمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش شهر تهران صبح امروز اجرا شد.

به گزارش فارس، صبح امروز در ادامه طرح برخورد با اراذل و اوباش شهر تهران تعدادی از این افراد دستگیر شدند.

این افراد در شمال شهر تهران دستگیر شدند و قرار است تا ساعتی دیگر در حوالی میدان تجریش چرخانده شوند.

پیش از این سردار ساجدی نیا از برخورد با اراذل و اوباش شمال شهر تهران خبر داده بود که این وعده امروز محقق شد.

برخورد با اراذل و اوباش،تهران،سردار ساجدی نیا

ارسال نظر