roulette

اجرای طرح کودک رایانه در مهدهای کودک

اجرای طرح کودک رایانه در مهدهای کودک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فارس: مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از اجرای آزمایشی نخستین دوره آموزشی طرح کودک رایانه در مهدهای کودک درگروه سنی ۳تا ۷ سال استان خبر داد.

رضا ربیعی اظهار داشت: در راستای ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی و گسترش و فراگیری آموزش‌های مهارتی در جامعه آموزش کودکان در برنامه کاری این اداره کل قرار گرفته است که دوره آموزشی طرح کودک رایانه برای نخستین بار در استان در یک مهد کودک به صورت پایلوت و آزمایشی به اجرا درآمده است.

وی گفت: آموزش مهارت رایانه به کودکان متد نوین آموزشی مبتنی بر ارائه دانش رایانه‌ای توام با بینش رایانه‌ای است که امیدواریم با هدف ارتقای مهارت رایانه‌ای در کودکان و سوق دادن آن‌ها در راستای پیامدهای مثبت تکنولوژی رایانه، گام موثری در دنیای کودکان عصر دیجیتال برداشته شود.

وی ادامه داد: بسته‌های آموزشی هر مرحله از طرح کودک رایانه شامل کتاب فناوری اطلاعات کودک، کتاب کار در منزل، کتاب راهنمای والدین، بسته ۵۰ عددی فلش کارت آموزشی و نرم افزار آموزشی فناوری اطلاعات کودک است.

کودک رایانه،مهدهای کودک

ارسال نظر