roulette

چه کسی می‌داند دادگاه قضات کهریزک علنی است یا غیرعلنی؟

چه کسی می‌داند دادگاه قضات کهریزک علنی است یا غیرعلنی؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران بعد از ظهر روز دوشنبه ۷ اسفند نیز در پی تماس مجدد خبرنگار ما گفت که هیات قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده اعلام نظر درباره علنی بودن یا غیرعلنی بودن محاکمه قضات کهریزک را به صبح روز محاکمه موکول کرده است.  با وجود تعیین روز سه‌شنبه ۸ اسفند به عنوان وقت رسیدگی به اتهامات قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک، هیات قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده هنوز درباره علنی یا غیرعلنی بودن جلسه محاکمه اظهارنظر نکرده است.

به گزارش ایسنا، قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اواخر هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره علنی یا غیرعلنی بودن جلسه محاکمه قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت که اصل بر علنی بودن دادرسی است مگر اینکه هیات قضایی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران تشخیص دهد که رسیدگی غیرعلنی باشد.

افتخاری صبح روز دوشنبه ۷ اسفند درباره آخرین تصمیم هیات قضایی پیرامون علنی یا غیرعلنی بودن این محاکمه گفت که هیات قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده قضات کهریزک تا آخر وقت امروز یا صبح روز محاکمه درباره علنی یا غیرعلنی بودن این جلسه اظهارنظر خواهد کرد.

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران بعد از ظهر روز دوشنبه ۷ اسفند نیز در پی تماس مجدد خبرنگار ما گفت که هیات قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده اعلام نظر درباره علنی بودن یا غیرعلنی بودن محاکمه قضات کهریزک را به صبح روز محاکمه موکول کرده است.

سیامک مدیرخراسانی قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده نیز از اظهارنظر در این‌باره خودداری و اعلام کرد که اطلاع‌رسانی در این زمینه با سخنگوی قوه قضاییه است!

دفتر سخنگوی قوه قضاییه نیز در این باره گفت که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران هنوز مطلبی مبنی بر غیرعلنی بودن جلسه محاکمه اعلام نکرده است.

به نظر می‌رسد با توجه به تصریح قانون مبنی بر علنی بودن محاکمات و به جهت پیگیری این پرونده از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی، بهتر بود که درباره این موضوع اظهارنظری رسمی و قطعی صورت می‌گرفت تا از حساسیت‌های احتمالی پیرامون این پرونده بکاهد نه اینکه در کمتر از ۲۰ ساعت تا شروع دادگاه، مشخص نباشد دادگاه علنی است یا غیرعلنی.


دادگاه قضات کهریزک،دادگاه علنی،مدیرخراسانی،سخنگوی قوه قضاییه

ارسال نظر