roulette

چروک نشدن حوصله می خواهد!

چروک نشدن حوصله می خواهد!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

این روزها بسیاری از تبلیغات به کرم های ضد چروک اختصاص دارد آیا فکر می کنید این کرم ها واقعا باعث از بین رفتن چروک های پوستی می شوند؟سرشت / پزشکی – سلامت

چروک نشدن حوصله می خواهد!

به گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران به نقل از ساینس دیلی، کرم های ضد چروک باعث تحریک سلول های پوستی برای ساخت کلاژن می شوند به شرطی که در زمان مناسب و به موقع مصرف شوند.
بررسی ها نشان می دهند در واقع تحریک سلول های پوستی برای ساخت کلاژن تقریبا یک فرایند بلند مدت است و در ماه های اول استفاده از این کرم ها هیچ تغییری در پوست به وجود نمی آید.
گفتنی است: هر فرد باید به طور دراز مدت از آن ها استفاده کند تا کلاژن سازی در پوست اتفاق بیفتد.
به عبارت دیگر بعد از ۵ تا ۶ ماه استفاده از این کرم ها میزان عمق چروک تا حدی کم می شود اما نباید از کرم های ضد چروک انتظار بوتاکس را داشت.
در واقع نقش درمان این کرم ها از نقش پیشگیری کننده آنها کم تر است و بیشتر این کرم ها از به وجود آمدن چروک ها پیشگیری می کند.
برای جلوگیری از عمیق تر شدن چروک ها این کرم ها بسیار می توانند مفید باشند.
در عین حال به گفته متخصصان بهترین سن شروع استفاده از این کرم ها ۳۰ سالگی است.

1414140

علمی و فناوری پوست،چروک،کرم مطالب روز

ارسال نظر