roulette

پرستاران تاوان کمبود نیرو و تجهیزات را می‌دهند

پرستاران تاوان کمبود نیرو و تجهیزات را می‌دهند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری لاهیجان گفت:پرستاران تاوان کمبود نیرو و تجهیزات را می‌دهند.سرشت / پزشکی – سلامت

پرستاران تاوان کمبود نیرو و تجهیزات را می‌دهند

شهربانو جعفری، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری لاهیجان در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: وضعیت استان گیلان در خصوص نسبت پرستار به تخت مناسب ۲ به ۱ است این درحالی است که این شاخص به گفته مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت باید به ازای هر تخت ۳ نفر باشد و البته در بسیاری از استانهای ۷/۰ تا ۸/۰ است.وی گفت: براساس شاخص اعلام شده سرانه نیروی انسانی در بیمارستان به ازاء هر تخت ۳ نفر است که از این میزان ۲/۲ مربوط به غیر کادر درمان و ۸/۰ مربوط به پرستار و کادر درمانی است.وی خاطرنشان کرد: باید این مشکل در سطح کلان و مدیریتی برطرف شود.وی در ادامه اظهار کرد: هم اکنون پرستاران تاوان کمبود نیروی انسانی ، تجهیزات، کمبود فضای فیزیکی و.. را پرداخت می‌کنند.وی تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی، افزایش میزان اضافه کاری و پرداخت نشدن مطالبات اعم از اضافه کار و نظام نوین از مشکلات پرستاران است.جعفری اذعان داشت: از ابتدای سال فقط اضافه کار ۶ ماه پرداخت شده است و چنانچه برای دانشگاهها پس از پرداخت ۲۰ تا ۲۵ درصد از حقوق کارکنان به میزان ۳۶ میلیارد تومان که به روش بیمارستانها نهاده شده است./ح

1414140

علمی و فناوری پرستار،نیرو،تجهیزات مطالب روز

ارسال نظر