roulette

میوه‌ای عجیب و زیبا (+عکس)

میوه‌ای عجیب و زیبا (+عکس)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این میوه «هلا» نام دارد و در هاوایی رشد می‌کند.



میوه‌،عکس،هلا،هاوایی

ارسال نظر