roulette

زنان منصوب پادشاه ، وارد پارلمان عربستان شدند (+عکس)

زنان منصوب پادشاه ، وارد پارلمان عربستان شدند (+عکس)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اکثر زنان منصوب شده در مجلس مشورتی عربستان سعودی از شخصیت های دانشگاهی یا فعالان جامعه مدنی هستند. از جمله این افراد می توان به ثریا عبید اشاره کرد که سمت دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد را در کارنامه خود دارد. اولین جلسه مجلس مشورتی (پارلمان) عربستان سعودی با حضور اعضای زن برگزار شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه سعودی الریاض، اعضای زن در این جلسه، همگی در سمت راست رئیس مجلس نشستند و برخلاف خبرهای قبلی، میان آنها و اعضای مرد، حائل یا مانعی وجود نداشت.

این اتفاق برای عربستان سعودی رویداد بزرگ و مهمی به شمار می رود؛ کشوری که تندروی دینی و اجتماعی، مانع از اختلاط و حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر در دانشگاه یا مراکز اداری و کاری می شود.

در این جلسه اعضای مجلس مشورتی در کمیته های مختلف عضویت یافتند.

در همین راستا، خانم لبنی الانصاری، ثریا عبید نائب و زینب ابوطالب سه عضو زن مجلس مشورتی عربستان سعودی به ترتیب به عنوان نائب رئیس کمیته امور بهداشت، نائب رئیس کمیته حقوق بشر و نائب رئیس کمیته امور فرهنگی و رسانه ای انتخاب شدند.

رئیس مجلس مشورتی نیز در سخنانی گفت: تعیین زنان به عنوان عضو مجلس مشورتی، تصمیم حاکمیتی است که از سوی پادشاه اتخاذ شد. مصلحت ملت و کشور اتخاذ چنین تصمیمی را اقتضا می کرد.

چند روز پیش از این ۱۵۰ عضو مجلس مشورتی عربستان سعودی که شماری از آنها، زنان هستند در نشستی با حضور ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه، سوگند یاد کردند.

پادشاه عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی (ژانویه) دستور داد ۳۰ نفر زن در جمع اعضای مجلس مشورتی این کشور حاضر شوند.

این برای نخستین بار بود که زنان برای عضویت در مجلس مشورتی این کشور معرفی شدند.


اکثر زنان منصوب شده در مجلس مشورتی عربستان سعودی از شخصیت های دانشگاهی یا فعالان جامعه مدنی هستند. از جمله این افراد می توان به ثریا عبید اشاره کرد که سمت دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد را در کارنامه خود دارد.

 تمامی اعضای مجلس مشورتی عربستان سعودی به طور مستقیم و با حکم پادشاه منصوب می شوند. این نهاد از اختیارات قانون گذاری یا نظارتی برخوردار نیست و تنها به بررسی برخی قوانین می پردازد و توصیه هایی را در بعضی موضوعات ارائه می کند.

زنان در عربستان سعودی همچنین از رانندگی خودرو منع می شوند و حق سفر به خارج از کشور بدون اجازه ولی خود را ندارند.
همچنین اختلاط میان زنان ومردان در عربستان سعودی در مکان های آموزشی و کاری به جزء موارد استثناء ممنوع است.

عکس قدیمی از سالن مجلس مشورتی عربستان سعودیپارلمان،عربستان سعودی،زن،ملک عبدالله،زنان

ارسال نظر