roulette

دولت سوریه: از موشک اسکاد علیه مخالفان استفاده نکردیم

دولت سوریه: از موشک اسکاد علیه مخالفان استفاده نکردیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ایرنا – وزیر اطلاع رسانی سوریه ،ادعای برخی رسانه ها مبنی بر شلیک موشک های ˈاسکادˈ علیه مخالفان را تکذیب کرد.
 
پایگاه خبری ˈروسیا الیومˈ به نقل از ˈعمران الزعبیˈ به کارگیری موشک های ˈاسکادˈ در مبارزه علیه مخالفان مسلح در حلب را نادرست دانست.
 
برخی رسانه ها به نقل از دیده بان حقوق بشر مدعی شده بودند نیروهای دولتی به سوی مخالفان در شهر حلب موشک های اسکاد شلیک کرده اند.سوریه،اسکاد،موشک

ارسال نظر