roulette

با این تکنولوژی دست خود را به کنترل تبدیل کنید!

با این تکنولوژی دست خود را به کنترل تبدیل کنید!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ظهور به نقل از جام، با پیشرفت تکنولوژی، شرکت های پیشرو در این زمینه به دنبال عرضه ی محصولاتی هستند که با بهره مندی از فناوری تشخیص حرکات، می توانند توسط دست انسان کنترل شوند.این قابلیت باعث می شود تا بدون لمس کردن یک وسیله ی الکترونیکی مانند تلویزیون صدا را کم و زیاد و یا کانال ها را عوض کرد.


 


کاربران این لوازم تنها با یک اشاره از فاصله ی کمتر از ۱۵ فیت می توانند وسیله ی خود را کنترل کنند.در این فناوری دست انسان شبیه به یک موشواره عمل می کند و می تواند نشانه رو را در صفحه حرکت داده و بر روی داده های مورد نیاز کلیک کند.


 


البته این فناوری هنوز در آغاز راه است و باید روی آن کار شود تا بتواند پاسخ گوی حرکات دست انسان باشد.با استفاده از این تکنولوژی جدید می توان بسیاری از لوازم الکترونیکی از جمله لپ تاپ ها،تلفن های همراه هوشمند،دستگاه های گیرنده دیجیتال و غیره را تنها با حرکت انگشتان کنترل کرد.


۱۱۶

تبدیل تکنولوژی خود دست کنترل کنید

ارسال نظر