roulette

این مرد شبکه های ایران را پایین می کشد

این مرد شبکه های ایران را پایین می کشد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“دروزن” هشدار داده که در صورت عدم متوقف کردن پخش ماهواره ای شبکه های ایرانی، طبق قوانین جدید تحریمی آمریکا علیه صداوسیما، اموال این ماهواره ها توقیف و مدیران این ماهواره ها به عنوان ناقضان قانون تحریم ایران ،حق سفر به ایالات متحده آمریکا را نخواهند داشت. شبکه خبری پرس تی وی با انتشار گزارشی نوشت که مرد پشت صحنه فشار برای قطع پخش کانال های ماهواره ای ایران از روی ماهواره فرانسوی ” یوتل ست ” و دیگر ماهواره های اروپایی و آسیایی، “مایکل دروزن ” مدیر به نوشته این گزارش فرانسوی – اسراییلی یوتل ست است.

به گزارش عصر ایران در این گزارش آماده است:” مدیر فرانسوی – اسراییلی یوتل ست مایکل دروزن موج جدیدی از حملات علیه شبکه های ایرانی را آغاز کرده است.

این گزارش می افزاید:” دروزن در نامه ای که اخیرا به  مدیران ماهواره های اروپایی و آسیایی ارسال کرده، آنها را تهدید کرد که شبکه های ماهواره ای سرگرمی و خبری ایران را از لیست پخش خود حذف کنند.

پرس تی وی مدعی شده در نامه ای که نسخه ای از آن به دست این شبکه رسیده است مدیر فرانسوی – اسراییلی یوتل ست ، مدیران دیگر ماهواره های اروپایی و آسیایی را تهدید کرده که یا پخش شبکه های ایرانی از روی ماهواره خود را متوقف کنند یا منتظر عواقب عدم رعایت دستوراو باشند.

در این نامه آمده است که قطع پخش شبکه های ماهواره ای ایران در راستای عمل به تحریم های اخیر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صداوسیما و شخص عزت الله ضرغامی رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.

آمریکا اخیرا صداوسیما و شخص عزت الله ضرغامی ریاست سازمکان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را به لیست تحریم های خود افزوده است.

پرس تی وی مدعی شده است که در این نامه، د روزن به دیگر مدیران کمپانی های ماهواره ای هشدار داده که در صورت عدم متوقف کردن پخش ماهواره ای شبکه های ایرانی، طبق قوانین جدید تحریمی آمریکا علیه صداوسیما، اموال این ماهواره ها توقیف و مدیران این ماهواره ها به عنوان ناقضان قانون تحریم ایران ،حق سفر به ایالات متحده آمریکا را نخواهند داشت.

د روزن همچنین به مدیران دیگر کمپانی های ماهواره ای هشدار داده که عواقب ادامه همکاری با ایران می تواند پیامدهایی مشابه در سطح اتحادیه اروپا نیز داشته باشد.

پرس تی وی همچنین در گزارش خود نوشته است که مایکل د روزن علاوه بر ارسال نامه به مدیران دیگر ماهواره های بزرگ آسیایی و اروپایی، مدیران شرکت های کوچک پخش ماهواره ای در اروپا را نیز تحت فشار گذاشته است تا پخش کانال های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران را قطع کنند.

طبق این گزارش د روزن به مدیران ماهواره (STN) در اسلواکی ۴۸ ساعت زمان داده بود تا پخش شبکه خبری – عربی العالم ایران را قطع کنند.

 یوتل ست،ماهواره،پرس تی وی،العالم،مایکل د روزن

ارسال نظر