roulette

افراد زودباور کودکی خود را در بزرگسالی هم ادامه می دهند

افراد زودباور کودکی خود را در بزرگسالی هم ادامه می دهند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مقداری هوشیاری در تعامل با دیگران ضروری است و افراد زودباور کودکی خود را در بزرگسالی هم ادامه می دهند.سرشت / پزشکی – سلامت

افراد زودباور کودکی خود را در بزرگسالی هم ادامه می دهند

دکتر فربد فدایی، مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: به طور اصولی شایسته است که انسان ها نسبت به یکدیگر با اعتماد رفتار کنند.وی تصریح کرد: وجود درجه ای از احتیاط نیز در رفتارهای اجتماعی ضرورت دارد زیرا ممکن است گفتار دیگران چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی گاهی درست نباشد.دکتر فدایی خاطرنشان کرد: احتیاط بیش از حد که گاهی جنبه بدگمانی به خود می گیرد یا ناشی از تجربیات ناخوشایند از دیگران است و گاهی نیز جنبه نوعی بیماری روانپزشکی دارد.وی متذکر شد؛ اما پذیرش بی چون و چرای گفته دیگران نیز کار صحیحی نیست البته در دوران کودکی، کودک گفته های افراد بزرگتر را بدون چون و چرا به عنوان واقعیت قبول می کند که در نتیجه اهمیت دارد بزرگترها جز با راستگویی با آنان رفتار نکنند اگر پذیرش بی قید و شرط گفته دیگران به دوران جوانی و بزرگسالی هم تداوم بیابد یا ناشی از مشکلات هوشی و کارکرد پائین تر از طبیعی ذهنی است و یا ناشی از ساده دلی فرد است که به طور احتمالی در محیط ساده و صمیمی بار آمده است و از رفتار جوامع پیچیده شهری که گاهی نیز منطبق با درستکاری و صداقت کامل نیست بی خبر است.این متخصص روانپزشکی گفت: افراد تلقین پذیر و زودباور همان کسانی هستند که به سهولت نیز هیپنوتیزم می شوند زیرا قدرت مقاومت در برابر گفته ها و القائات دیگران را ندارند./ح

1414140

زودباوری،هوش،والدین،کودکی علمی و فناوری مطالب روز

ارسال نظر