roulette

آملي لاريجاني به گلستان سفر می کند

آملی لاریجانی به گلستان سفر می کند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه سفرهای استانی خود، نهم و دهم اسفندماه برای بررسی مسائل قضایی و دیدار با مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری استان گلستان به این استان سفر می‌کند. آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در راس یک هیئت عالی قضایی به استان گلستان سفر می‌کند.

به گزارش مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه سفرهای استانی خود، نهم و دهم اسفندماه برای بررسی مسائل قضایی و دیدار با مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری استان گلستان به این استان سفر می‌کند.

رئیس قوه قضاییه را در این سفر مسئولان عالی قضایی و روسای سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی همراهی می‌کنند.
 
آیت‌الله آملی لاریجانی در این سفر علاوه بر بررسی مسائل قضایی استان گلستان و آشنایی نزدیک با عملکرد دادگستری‌های استان گلستان با روحانیون، نخبگان حوزوی و دانشگاهی استان، خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و سایر قشرهای مردمی دیدار خواهد کرد.
 
این گزارش حاکی است در سفر هیئت‌ بلند‌پایه قضایی به استان گلستان تعدادی از مسئولان عالی قضایی به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه با حضور در شهرستان‌ها ضمن دیدار با مردم، در جمع قضات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی استان حاضر خواهند شد.
 
در پایان این سفر دو روزه، جلسه مسئولان عالی قضایی به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل و نتایج سفر بررسی خواهد شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی،رئیس قوه قضاییه،استان گلستان،سفرهای استانی

ارسال نظر