roulette

آغاز مرحله آخر رزمایش سپاه

آغاز مرحله آخر رزمایش سپاه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در مرحله آخر رزمایش آتش سنگین توپخانه‌های نیروی زمینی سپاه اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کرد.


به گزارش ظهور به نقل از فارس، در آخرین مرحله از رزمایش پیامبر اعظم ۸ نیروی زمینی سپاه توپخانه‌های این نیرو آتش سنگینی بر روی اهداف مشخص ارسال کردند.

امروز دوشنبه آخرین روز رزمایش بزرگ نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی کرمان است و نیروها و یگان‌های زرهی این نیرو به ماموریت خود پایان می‌دهند.

در این مرحله از رزمایش علاوه بر یگان‌های مشخص نیروی زمینی سپاه یگان‌هایی از لشکر ۴۱ ثارالله کرمان و گردان‌های بسیج امام حسین حضور دارند.

پیش از این اعلام شده در این مرحله از رزمایش دستاوردهای جدید نیروی زمینی سپاه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

آخر آغاز رزمایش سپاه مرحله

ارسال نظر