roulette

بهبود نقاط ضعف از نتایج ارزیابی عملکرد است

بهبود نقاط ضعف از نتایج ارزیابی عملکرد است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

معاون توسعه Ùˆ برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران اصلاح به موقع Ùˆ بهبود نقاط ضعف را از نتایج ارزیابی عملکرد در هر سازمان خواند.سرشت / پزشکی – سلامت

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران حاضر در  محل؛دومین جشنواره ی ارزیابی عملکرد معاونت توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر بیگلر در این جشنواره گفت: ارزیابی عملکرد یکی از ارکان اصلی است که در هر سازمان باید به آن توجه شود.

وی در خصوص مزایای کنترل و نظارت بر عملکرد در یک مجموعه بیان کرد: اصلاح به موقع، نظم در انجام وظایف، شناسایی نقاط قوت و ضعف، ایجاد سیستم های عادلانه ی پاداش و تنبیه، کنترل و تخصیص بهینه ی منابع و کاهش ضایعات از مزایای ارزیابی عملکرد است.
وی تصریح کرد: اگر ارزیابی عملکرد در یک نظام مدیریتی وجود نداشته باشد یک سازمان نمی تواند با محیط درون و بیرون ارتباط برقرار کند،
در نتیجه آن سازمان از بین می رود.
بیگلر هدف از برگزاری جشنواره ی امسال را ایجاد فضای رقابتی جهت تعالی فعالیت های اداری مالی، تشویق واحد ها برای انجام عملیات خودارزیابی و ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات موفق بین واحد ها خواند.
وی در ادامه افزود: بهبود در تصمیم گیری و برنامه ریزی و عملی تر کردن پاسخگویی به کارکنان و مدیران و افزایش مشارکت کارکنان و مردم و رفع نواقص را از فواید ارزیابی عملکرد در سازمان هاست.
معاون توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه عمده ترین دلیل برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی است خاطر نشان کرد: افراد مسئول باید در هر سازمان در قبال مسئولیتی که دارند پاسخگو باشند و این موضوعی است که در ارزیابی عملکرد به آن توجه شده است.
لازم به ذکر است: در پایان این جشنواره به برگزیدگان این جشنواره Ú©Ù‡ شامل بیمارستانها Ùˆ دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی بوده اند در بخش های مختلف جوایزی اهدا شد./ع۲

1414140

ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡øœù¾ø²ø´ùƒùšøœø¹ù„ùˆù… علمی و فناوری مطالب روز

ارسال نظر