roulette

آموزش بیش از ۴۰ هزار مدرس در دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور

آموزش بیش از ۴۰ هزار مدرس در دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

در راستای توانمند سازی مدرسان دانشگاه های علمی کاربردی کشور تا کنون ۴۰ هزار مدرس آموزش های لازم را دیده اند.سرشت / پزشکی – سلامت

آموزش بیش از 40 هزار مدرس در دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور

دکتر همایون روحیان رئیس مرکز امور مدرسان دانشگاه علمی کاربردی در گفتگو با خبرنگار علمي  باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مدرسان در دوره های تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی با فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانش بنیان پرورش تدریس آشنا می شوند.
 وی تصریح کرد: آموزش هایی که در این دوره ها ارائه می شود در راستای نیازهای شغلی و توسعه پایدار می باشد.
 وی با بیان اینکه در دانشگاه علمی کاربردی ۶۰۰ هزار دانشجو در حال تحصیل هستند خاطر نشان کرد: تاکنون ۳۴ هزار مدرس در دانشگاه علمی کاربردی فعالیت Ù…ÛŒ کنند Ùˆ نزدیک به ۴۰ هزار مدرس نیز دوره های تربیت مدرس را پشت سر نهادند.
 وی تاکید کرد: تقویت جنبه علمی مدرسان، آموزش شیوه های تدریس Ùˆ آموزش های فناورانه از جمله اهداف برگزاری دوره های تربیت مدرس Ù…ÛŒ باشد./ع۲

1414140

ø¢ù…ùˆø²ø´øœù…ø¯ø±ø³øœø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡ علمی و فناوری مطالب روز

ارسال نظر