roulette

ها آرتص: اسرائیل و غرب در سوریه از ایران شکست خوردند

ها آرتص: اسرائیل و غرب در سوریه از ایران شکست خوردند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یک روزنامه صهیونیستی در تحلیل وضعیت سوریه نوشت سرنوشت این کشور در دست ایران است، نه کشورهای غربی.
هاآرتص تأکید می کند: سرنوشت حاکمیت سوریه در واقع از عهده غرب خارج شده و در دست ایران و روسیه است.
این روزنامه با اشاره به شکست راهبرد غرب و اسراییل در سرنگونی نظام سوریه نوشت: بطلان فرضیه سرنگونی نظام سوریه با توجه به رویدادهای میدانی در این کشور، بار دیگر بر شکست نقشه های غرب و اسرائیل در سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید می کند. روزنامه صهیونیستی تاکید کرد: دیدگاه های غرب، به ویژه اسرائیل در مورد سوریه مبتنی بر این مقوله بود که سرنگونی نظام اسد در راستای تامین منافع اسراییل است، چرا که در آن صورت، سوریه از دامن حزب الله و ایران دور خواهد شد.
این روزنامه نوشت: ایجاد راهکار نظامی برای حل بحران سوریه همچنان در افق دور قرار دارد و همه طرف های سوری از جمله مخالفان نظام، به این باور رسیده اند که بحران این کشور، راهکاری جز سیاست ندارد، از سوی دیگر نشریه آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی خاطر نشان کرد: آمریکا با تسلیح شورشیان در سوریه نمی تواند به نفوذی که خواستار آن است، دست یابد.
استفان والت می نویسد: موضوع این نیست که آیا شما قادر به بررسی و تحقیق دقیق درباره گیرندگان کمک ها هستید یا خیر بلکه موضوع این است که آیا تسلیحاتی که امروز می دهید، تاثیر ماندگاری بر گیرندگان این کمک ها در آینده دارد یا خیر؟ آیا این همان فیلمی نیست که بارها و بارها شاهد آن بودیم؟ آمریکا میلیارد ها دلار به ویتنام جنوبی کمک کرد اما، هرگز نتوانست دولتی را در آنجا سر کار آورد که مطابق میل ما رفتار کند.
این تحلیل می افزاید: ما تسلیحات مختلف، از جمله موشک های پیچیده ضدهواپیما، در اختیار مجاهدین افغان قرار دادیم و حاصل این کمک ها، ایجاد القاعده بود. ما تنها به این علت که شاهد به قدرت رسیدن «احمد چلبی» از کنگره ملی عراق پس از سرنگونی «صدام حسین« باشیم، وی را تامین مالی و به توصیه او در رابطه با براندازی صدام گوش کردیم. ما صدها میلیارد دلار در اختیار دولت «حامد کرزای» در افغانستان گذاشتیم اما، وی این پول ها را در راه فساد و مخالفت با آرزوهای آمریکا هزینه کرد. البته این امر محدود به ما نیست. شوروی سابق نیز در طول سالیان طولانی، پول و سلاح در اختیار اقمار خود قرار داد اما، در اعمال نفوذ پایدار بر آنها توفیق چندانی به دست نیاورد. آیا به یاد ندارید که «انور سادات» به آنها پشت کرد و در مقابل، از در اتحاد با ما برآمد؟ این شرایط نباید باعث تعجب شود.

آرتص اسرائیل ایران خوردند سوریه شکست غرب

ارسال نظر