roulette

ریاست بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار تثبیت شد

ریاست بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار تثبیت شد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه ریاست رئیس بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تثبیت شد.

به گزارش فارس، اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به جلسه عصر امروز اعضای این کمیسیون در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه امروز در خصوص طرح برخی از نمایندگان برای تغییر ریاست شورای پول و اعتبار مباحثی مطرح شد؛ بر اساس طرح مذکور ریاست شورا از رئیس بانک مرکزی به وزیر اقتصاد منتقل می‌شود.

وی افزود: بعد از اینکه نمایندگان نظرات خود را در خصوص طرح مذکور اراده دادند، در نهایت این طرح با نظر مخالف اعضای کمیسیون مواجه شد.

جلیلی ادامه داد: اعضای کمیسیون تاکید داشتند که ریاست بانک مرکزی همچنان رئیس شورای پول و اعتبار کشور هم باشد؛ البته این طرح به صورت فرعی در کمیسیون اقتصادی مجلس هم بررسی خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: در ادامه جلسه امروز واگذاری اسناد اراضی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی با قیمت منطقه‌‌ای مصوب شد و مقرر شد که این شهرک‌ها پس از گرفتن پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های تولیدی اسنادشان را ارائه دهند.

کمیسیون برنامه و بودجه،بانک مرکزی،شورای پول و اعتبار

ارسال نظر