roulette

دانلود کتاب راه های تقویت حافظه

دانلود کتاب راه های تقویت حافظه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کتاب راه های تقویت حافظه
نوشته بهنام فخر آور ، از جمله کتاب های مفید در تقویت یادگیری و حافظه

است.فراموشی امری است که برای همه انسان ها پیش می آید و گاهی اوقات موجب
ایجاد نگرانی هایی درباره مبتلا شدن به بیماری آلزایمر ایجاد میکند اما روش
هایی وجود دارد که با کمک آنها میتوان حافظه خود را تقویت کرد.با وجود یک
حاظه قوی تر میتوان کار های روزمره را سریعتر و بهتر انجام داد.کتاب راه
های تقویت حافظه با ارائه راهکار های مناسب به در به شما بود و تقویت حافظه
تان کمک می کند.

برای دانلود کلیک کنید

دانلود،کتاب،راه های تقویت حافظه

ارسال نظر