roulette

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از صحنه اتاق خواب در سریال "کلاه پهلوی"

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از صحنه اتاق خواب در سریال “کلاه پهلوی”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جمهوری اسلامی نوشت:

مجموعه تلویزیونی “کلاه پهلوی” که مدتی است جمعه شب‌ها از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، عبور از خط قرمزهای ارزشی را تا یک قدم مانده به ابتذال “فیلم فارسی” دوران طاغوت پیش برده است.

جمعه شب گذشته در صحنه‌ای که مربوط به ازدواج یک پاسبان به نام “کریم” با مستخدمه فرمانداری شهر مورد نظر فیلم بود، نوع گفتگو، چهره‌پردازی عروس و صحنه اطاق خواب بگونه‌ای بود که به صحنه‌های “فیلم فارسی” بسیار نزدیک بود. در آخرین لحظات گفتگو، پاسبان تازه داماد درحالی که لباس رسمی خود را در می‌آورد به زیر لحاف رفت و صحنه طوری عوض شد که بینندگان بتوانند بقیه ماجرا را بفهمند! مجموعه کلاه پهلوی علاوه بر این قبیل اشکالات، از نظر محتوائی نیز تاکنون موفقیتی برای القای واقعیت‌های تاریخی مورد ادعای خود نداشته است.


کلاه پهلوی،فیلم فارسی،روزنامه جمهوری اسلامی

ارسال نظر