roulette

بروز رسانی قوانین و مقررات داروسازی از اولویت های نظام پزشکی

بروز رسانی قوانین و مقررات داروسازی از اولویت های نظام پزشکی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بروز رسانی قوانین و مقررات حرفه دارو سازی، مواد آشامیدنی و … با توجه به شرایط هر دوره از اولویت هایی است که در نظام پزشکی نادیده گرفته شده است.سرشت / پزشکی – سلامت

بروز رسانی قوانین و مقررات داروسازی از اولویت های نظام پزشکی

بهمن صبور، عضو انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت:  قوانین داروسازی برای سال ۵۷ و برخی دیگر از قوانین مربوط به ۴۵ سال قبل است که با وجود الحاقیه و اصلاحیه های متعدد نواقصی دارد که نیازمند بروز رسانی است.وی افزود: در سال ۱۳۳۸ نیز بندهایی وارد مجلس شده اما تائید نشده و شرایط کشور طی این سال ها تغییراتی داشته که باید آن را لحاظ نمود.ابین داروساز کشورمان در حاشیه ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور تقویت رابطه پزشک، مواد اولیه ، کارخانجات و صنعت و ساز و کار هر چه بیشتر حلقه های واسطه را حائز اهمیت دانست./ح 

1414140

داروساز،نظام پزشکی،قوانین علمی و فناوری مطالب روز

ارسال نظر