roulette

هرگز زمین از فضا به این شکل دیده نشده

هرگز زمین از فضا به این شکل دیده نشده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تصاویر جدید از زمین بدست آمده که به درک بهتر ما از زمین منجر می‌شود.سرشت / پزشکی – سلامت

هرگز زمین از فضا به این شکل دیده نشده

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران؛ شما ممکن است تصویری از زمین را قبلا دیده باشید اما هرگز زمین از فضا به این شکل دیده نشده است.این تصاویر شگفت‌انگیز توسط ماهواره‌ها گرفته شده است و نمایش NOVA  در PBS را نمایش می‌دهد.مشاهده این سیاره و تصاویر مشاهده شده به درک بهتر از زمین منجر می‌شود.ویژگی‌های این برنامه NOVA عکس و مدل‌های کامپیوتری و داده‌های دیگر است که ترکیب آنها برای ایجاد یک تصویر جامع از اکوسیستم‌های زمین به هم پیوسته‌اند و مورد استفاده قرار می‌گیرند./ح

زمین،فضا،سیاره علمی و فناوری مطالب روز

ارسال نظر