roulette

راهنمایان تورهای گردشگری «بیمه تکمیلی» می شوند

راهنمایان تورهای گردشگری «بیمه تکمیلی» می شوند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به گفته معاون گردشگری کشور، راهنمایان تورها نقش بسیار اساسی در معرفی مقاصد ناشناخته و کمتر شناخته شده دارند. فارس: معاون گردشگری کشور از برقراری «بیمه تکمیلی» برای راهنمایان تورهای گردشگری کشور خبر داد.

منوچهر جهانیان در گردهمایی راهنمایان تورهای گردشگری که در محل کاخ گلستان برگزار شد، اظهار داشت: راهنمایان تورها سفیران فرهنگی هستند که باید دارای صلاحیت های فردی و تخصصی باشند.

وی با اشاره به بحث آموزش راهنمایان تورهای گردشگری تاکید کرد: آموزش راهنمایان تورها نباید مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید دوره های مختلف برای آنها پیش بینی شده و به طور منظم و ضمن خدمت اطلاعات لازم در اختیارشان قرار گیرد.

به گفته معاون گردشگری کشور، راهنمایان تورها نقش بسیار اساسی در معرفی مقاصد ناشناخته و کمتر شناخته شده دارند.

جهانیان با اشاره به آمار رو به افزایش راهنمایان تورها گفت: تعداد راهنمایان تورها تا سال ۸۴، ۲ هزار و ۶۰۵ نفر بود که این رقم تا ۳۰ بهمن امسال به رقم ۶ هزار و ۲۶۸ نفر رسیده است که نشان دهنده رشد ۱۲۰درصدی است.

وی تاکید کرد که باید گرایش راهنمای گردشگری در دوره دکتری ایجاد شود.

تورهای گردشگری،بیمه تکمیلی

ارسال نظر