roulette

اوج آلان، آمریکا را به قتل سه رهبر ˈپ.ک.کˈ در پاریس متهم کرد

اوج آلان، آمریکا را به قتل سه رهبر ˈپ.ک.کˈ در پاریس متهم کرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ در جزیره ایمرالی ترکیه در دیدارش با ˈمحمد اوج آلانˈ برادرش، آمریکا را به قتل سه عضو بلندپایه ˈپ.ک.کˈ در پاریس متهم کرد. 
 
پایگاه خبری اینترنتی ˈهفت دقیقهˈ روز چهارشنبه نوشت: اوج آلان گفت که کشته شدن سه عضو بلندپایه ˈپ.ک.کˈ در پاریس یک قتل عام است. آنان یک نفر را مسؤول این قتل معرفی کردند اما همه بدانند آن کس که مرا تحویل ترکیه داد، طراحی این قتل عام را انجام داده است.
 
اوج آلان افزود: گفته می شود این شخص که متهم به قتل سه تن از رهبران ˈپ.ک.کˈ در پاریس شده، در طول یک سال ۱۰ بار به ترکیه سفر کرده است. باید روشن شود که وی در آنکارا با چه کسانی دیدار کرده است؟ مأموریتش در آنکارا چه بود؟ چه کسی طراح قتل سه عضو ˈپ.ک.کˈ بوده است؟
 
عبدالله اوج آلان افزود: این مساله باید در کوتاه ترین زمان روشن و اعلام شود و من از دولت ترکیه خواهان روشن شدن اینکه این قتل از سوی چه کسی طراحی شده است، هستم. فرانسه این مساله را می داند. اروپا، آمریکا و ناتو این مساله را می دانند اما به زبان نمی آورند.
 
وی گفت: دولت ترکیه باید پشت پرده این حادثه را روشن کند؛ چرا که در این صورت روند آغاز شده برای حل مسأله کرد و ˈپ.ک.کˈ در ترکیه می تواند ادامه یابد.
 
ˈبلند اجویتˈ نخست وزیر وقت ترکیه پس از دستگیری و انتقال ˈعبدالله اوج آلانˈ به ترکیه گفته بود: اگر آمریکا نبود ما نمی توانستیم اوج آلان را دستگیر کنیم و اگر روابط خوبی بین سازمانهای اطلاعاتی ترکیه و آمریکا وجود نداشت، ما نمی توانستیم اوج آلان را به ترکیه منتقل کنیم.
 
ˈعبدالله اوج آلانˈ در مورد روند آغاز شده در ترکیه برای حل مساله ˈکردˈ و ˈپ.ک.کˈ که از سوی دولت آنکارا نیز حمایت می شود و مراحل ابتدایی آن با مذاکرات وی و ˈهاکان فیدانˈ رییس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه آغاز شده است، گفت: ما این روند را متوقف نخواهیم کرد.
 
وی خاطرنشان ساخت: من یک محکوم هستم؛ مذاکراتی با مقامات سازمان اطلاعات انجام داده ام؛ شاید آنها صمیمی باشند اما قدرت های دیگری در پشت پرده وجود دارند و باید از حمایت های این قدرت ها در روند یاد شده نیز مطمئن شد؛ اگر این روند متوقف شود و عقیم بماند، هم کردها و هم ترک ها از این مساله متضرر خواهند شد.اوج آلان،اوجالان

ارسال نظر